MIN SIDE

Presenza Logo

Facebook logo

Instagram logo

Nettsiden levert av NordMarketing

Org nr 916 667 779 Presenza AS
Heimdalsveien 6c, 1412 Sofiemyr

Presenza.no Personvernerklæring
 

Retningslinjer for personvern:

Presenza AS vil til enhver tid følge personvernloven og på denne måten sikre at håndtering av personopplysninger skjer på en trygg måte i henhold til gjeldene lover og retningslinjer som finnes.  Disse retningslinjene for personvern gjelder for våre nettsteder og øvrige operative IT-systemer.

 

Innsamling og bruk av personopplysninger:

Vi registrerer personopplysninger som du oppgir til oss, som er nødvendig for å gjennomføre våre avtaleforpliktelser overfor deg i overensstemmelse med lovpålagte krav, samt opplysninger om din bruk av tjenestene.

 

Som coachingkunde hos Presenza vil ingen personopplysninger bli lagret, utover det som kreves av regnskapsloven.

 

Dine personopplysninger vil bare bli brukt til andre formål, eller bli utlevert til andre når du samtykker til dette eller når det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

 

Din profil:

Hvis du frivillig velger å registrere en profil om deg selv på vårt nettsted vil du motta mail med med inspirasjon og refleksjoner knyttet til våre leveranser.  Dersom du ønsker å endre eller slette personlige opplysninger kontakter du oss på info@presenza.no eller bruker linken unsubscribe, som alltid vil være på være med på våre mailutsendelser.

 

Innsyn:

Du har rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret hos Presenza. En slik begjæring om innsyn kan fremsettes ved å kontakte oss på info@presenza.no

 

Sletting:

Du har rett til å kreve at Presenza sletter dine personopplysninger når opplysningene ikke lenger er nødvendig å oppbevare for oss, med mindre det er lovpålagt for Presenza å oppbevare opplysningene. Vi vil også på eget initiativ slette personopplysningene når de ikke lenger er nødvendig å oppbevare. Et krav om sletting av personopplysningene kan fremsettes ved å kontakte oss på info@presenza.no

 

Sikkerhet for personlige opplysninger:

Presenza følger gjeldende reglene med hensyn til oppbevaring, sikring og beskyttelse av personlig informasjon . Vi har etablert rutiner og prosedyrer for å ivareta kravene i lovverket, og vi kan innfri lovens krav m.h.t utlevering, sletting og overføring av personinformasjon basert på våre kunders ønsker. Personopplysninger for utsendelse av mail - inspirasjon og refleksjoner - er lagret hos MailChimp som følger lovpålagte regler - les mer her om MailChimp.

 

Gyldighet:

Disse retningslinjene for personvern er gyldige fra og med 15. mai 2018 og erstatter alle tidligere retningslinjer for personvern. Vi publiserer alltid de siste og gjeldende retningslinjer på våre websider. Hvis vi gjør endringer publiserer vi en revidert utgave med ny gyldighetsdato.

 

Kontakt:

Dersom du ønsker å kontakte oss for å vite hvilke personopplysninger som er lagret hos oss, eller for å rette opp feil eller å be om at opplysningene slettes, kan du kontakte oss via e-post – info@presenza.no